Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2014

0678 716e
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamoshi89 moshi89
ewusha
Jedno jest pewne, nie mozna trafić na kobietę doskonalą, bo takie po prostu nie istnieją, mozna trafić na idealną dla siebie.
— Piotr Tokarz
Reposted fromidontcareiloveit idontcareiloveit viamoshi89 moshi89
ewusha
Nie patrzenie kobiecie w oczy, jest sekretem mężczyzny, który zaczął obawiać się, że się zakocha.
— marquez
Reposted fromnicbezprzyczyny nicbezprzyczyny viamoshi89 moshi89
ewusha
Nie patrzenie kobiecie w oczy, jest sekretem mężczyzny, który zaczął obawiać się, że się zakocha.
— marquez
Reposted fromnicbezprzyczyny nicbezprzyczyny viamoshi89 moshi89
ewusha
6094 b1a7 500
Reposted fromaggape aggape viamoshi89 moshi89
ewusha

I te krótkie momenty kiedy czułam, że Ty czujesz to samo.

— znalezione.
Reposted frombomdia bomdia viamoshi89 moshi89
ewusha
Cisza to najgłośniejszy krzyk kobiety. Domyśl się jak bardzo ją zraniłeś, skoro zaczęła cię ignorować.
Reposted fromtytuteraz tytuteraz viamoshi89 moshi89
ewusha
7097 0fa9 500
Reposted fromleresponsable leresponsable viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl